จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 3 เครื่อง (e-bidding)

ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้
1.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 3 เครื่อง


ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดันจำนวน 3 เครื่อง (e-bidding)

ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้
1.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน เคลื่อนย้ายได้จำนวน 3 เครื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารแนบ : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มค.62

เอกสารแนบ : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กพ.62

เอกสารแนบ : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีค.62

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตค.61

เอกสารแนบ : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธค.61

เอกสารแนบ : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พย.61

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารแนบ : ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลบรรพตพิสัย ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ : รายงานผลวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลบรรพตพิสัย ประจำปีงบประมาณ 2562
ลงวันที22 พ.ย. 2562

เอกสารแนบ : ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลบรรพตพิสัย ประจำปีงบประมาณ 2562
ลงวันที 21 พ.ย. 2561

เอกสารแนบ : แบบเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562
ลงวันที่ 10 ต.ค. 2561

เอกสารแนบ : แผนการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ2561
ลงวันที่ 1ม.ค. 2561

เอกสารแนบ : ประกาศจังหวัด เรื่องเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2561
ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

โรงพยาบาลบรรพตพิสัย